เกี่ยวกับธนบรรณ

บริษัท ธนบรรณ จํากัด จัดตั้งขึ้นในปี 2521 โดยใช้ชื่อ บริษัท ธนบรรณจัดจําหน่าย และตั้งแต่ปี 2526 ดําเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มาจนถึงปัจจุบัน ให้บริการมากว่า 37 ปี โดยเน้นให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้รวมกิจการเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการ 20 สาขา (รวมสํานักงานใหญ่) และมีพนักงานมากกว่า 600 คน

 

36
ปีที่จัดตั้ง

20
สาขา

654
พนักงาน 

 

ข่าวล่าสุด

ติดตามข่าวล่าสุดจากธนบรรณ

ติดต่อกับเรา

ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ , อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

Thanaban Bike - สะดวก,รวดเร็ว,ง่าย